Bondesque Magazine #8

De voorverkoop van Bondesque Magazine #8 is gestart. Het magazine zal in het begin van juni 2024 verzonden worden.

Ook in dit nummer is er weer een balans tussen de literaire James Bond en de 007 die we kennen van het witte doek. Hieronder volgt een overzicht van de inhoud van dit nummer. In het voorwoord een speciaal woord van dank aan Wolfgang Thurauf. Hij stierf op 61-jarige leeftijd en was lezer van het eerste uur.

Het nummer 007 | Auteur Alan Porter duikt in de geschiedenis van de codenaam 007. In de nieuwste film No Time To Die blijkt dat dit nummer niet alleen voor James Bond was.

De Nederlandse Connectie | Een nieuw, regelmatig terugkerend item in Bondesque Magazine. Onze kleine land heeft meer met James Bond dan de meesten zullen denken. We beginnen dit item met een blik op het Beechcraft Model 18 vliegtuig uit Octopussy. Hoe is dit stukje filmgeschiedenis in Nederlandse handen terecht gekomen?

Bezoek Moonraker-set | Speciaal in deze editie is een exclusief verhaal van Klaus Bo Nilsson. De Deen bezocht als schooljongen in 1979 de set van de James Bond-film Moonraker in Parijs. Een unieke ervaring met bijzondere ontmoetingen! 

College of Arms & 007 | Het College of Arms speelt een belangrijke rol in het verhaal van het boek en de film On Her Majesty’s Secret Service. Gosse Drent en Merlijn Kuiper doken in de rijke geschiedenis tussen James Bond en het instituut. Van de eerste contacten met Ian Fleming tot de samenwerking met ontwerper Syd Cain.

Interview Robbie Maddison | Pjotr Zajac (bondlocations.com) interviewde stuntrijder Robbie Maddison. Hij was betrokken bij de motorachtervolging in Skyfall als stuntdubbelganger van Daniel Craig. 

Fleming’s Inspiratie | Terwijl zijn eerste boek Casino Royale nog niet was gepubliceerd, was Fleming al begonnen met het schrijven van zijn tweede James Bond-verhaal, Live And Let Die. De basis van dit verhaal is de reis die hij maakte van Londen naar Jamaica. Waar haalde hij nog meer inspiratie vandaan, bijvoorbeeld voor personages?

Bond Op Twee Wielen | Sinds de film GoldenEye zien we James Bond met enige regelmaat op een gemotoriseerde tweewieler rijden. In de laatste film was zelfs een Triumph Scrambler 1200 prominent aanwezig. We hebben alle motoren op een rijtje gezet: van de boeken van Ian Fleming tot de motoren van de vijand. 

Engelstalige editie
Het magazine verschijnt in een Nederlands- en Engelstalige versie. Beide hebben een eigen cover.

Exclusieve bijlage
Inmiddels is het een vast onderdeel geworden van Bondesque Magazine: een exclusieve afdruk op A4 van een van de onderwerpen uit het magazine. Eerder verschenen tekeningen van Reuben Wakeman en Jeff Marshall. Bij dit nummer een afdruk van Blofelds familiewapen. Dit wapenschild werd ontworpen door Syd Cain en aangepast volgens instructies van het College of Arms.

Bestel het magazine hier:
Nederlands
Engels
Nederlands / Engels (pack)

The pre-sale of Bondesque Magazine #8 has started. The magazine will be sent out in early June 2024.

Once again, this issue strikes a balance between the literary James Bond and the 007 we know from the silver screen. Below is an overview of the contents of this issue. In the foreword, a special word of thanks to Wolfgang Thurauf. He died at the age of 61 and was a reader from the very beginning.

The Number 007 | Author Alan Porter delves into the history of the code name 007. The latest film No Time To Die reveals that this song was not just for James Bond.

The Dutch Connection | A new regular feature in Bondesque Magazine. Our little country has more in common with James Bond than most will think. We start this item with a look at the Beechcraft Model 18 plane from Octopussy. How did this piece of film history end up in Dutch ownership?

Visit Moonraker set | Special in this edition is an exclusive story by Klaus Bo Nilsson. The Dane visited the set of the James Bond film Moonraker in Paris as a schoolboy in 1979. A unique experience with extraordinary encounters! 

College of Arms & 007 | The College of Arms plays an important role in the story of the book and film On Her Majesty’s Secret Service. Gosse Drent and Merlijn Kuiper delved into the rich history between James Bond and the institute. From the first contacts with Ian Fleming to the collaboration with set designer Syd Cain.

Interview Robbie Maddison | Pyotr Zajac (bondlocations.com) interviewed stunt driver Robbie Maddison. He was involved in the motorbike chase in Skyfall as Daniel Craig’s stunt double. 

Fleming’s inspiration | While his first book Casino Royale had not yet been published, Fleming had already started writing his second James Bond story, Live And Let Die. The base of this story is the journey he took from London to Jamaica. Where else did he draw inspiration from, for example for characters?

Bond On Motorcycles | Since the film GoldenEye, we have seen James Bond riding a motorcycle with some regularity. The last film even featured a Triumph Scrambler 1200 prominently. We have listed all the bikes: from Ian Fleming’s books to the bikes of the enemy in the films. 

English edition
The magazine is published in a Dutch- and English-language version. Both have their own cover.

Exclusive attachment
It has since become a regular feature of Bondesque Magazine: an exclusive print on A4 of one of the magazine’s subjects. Drawings by Reuben Wakeman and Jeff Marshall have previously appeared. With this issue comes a print of Blofeld’s family crest. This coat of arms was designed by Syd Cain and adapted according to instructions from the College of Arms.

Order the magazine here:
Dutch
English
Dutch / English (pack)