Over ons

Bondesque Magazine is het eerste Nederlandstalige James Bond-magazine. Het magazine werd in 2011 opgericht door Merlijn Kuiper. “Ik wilde graag mijn kennis over James Bond delen met andere liefhebbers via een blijvend medium. Een magazine was daar uitermate geschikt voor. In 2006, net na de oprichting van James Bond Nederland begonnen de eerste ontwerpen. De werktitel was toen James Bond Magazine.

Bondesque Magazine is the first Dutch-language James Bond magazine. The magazine was founded by Merlijn Kuiper in 2011. “I wanted to share my knowledge about James Bond with other fans through a lasting medium. A magazine was perfect for that. In 2006, just after the creation of James Bond Nederland, the first drafts began. The working title at the time was James Bond Magazine.

De eerste vijf edities van Bondesque Magazine verschenen onder de paraplu van James Bond Nederland, waar Merlijn oprichter en bestuurslid van was. Na vijf edities werd gestopt met het project. Het magazine paste niet meer binnen de visie van James Bond Nederland. Dit kwam mede vanwege de hoeveelheid tijd die ging zitten in het samenstellen en uitgeven ervan.

Nadat Merlijn in 2022 stopte als bestuurslid van James Bond Nederland ging het idee van het magazine weer kriebelen. “Omdat Bondesque Magazine nu op eigen benen staat en niet meer onderdeel is van een groter geheel, is het nu mogelijk om meer tijd en energie in te steken”. Ook is er een samenwerking met andere auteurs en websites die een bijdrage leveren aan de inhoud van Bondesque Magazine.

The first five editions of the magazine appeared under the umbrella of James Bond Nederland, of which Merlijn was a founder and board member. After five editions, the project was discontinued. The magazine no longer fitted within the vision of James Bond Nederland, partly because of the amount of time that went into compiling and publishing it.

After Merlijn quit as a board member of James Bond Nederland in 2022, the idea of the magazine started itching again. “Because Bondesque Magazine now stands on its own feet and is no longer part of a bigger entity, it is now possible to put more time and energy into it.” There are also collaborations with other authors and websites that contribute to Bondesque Magazine’s content.