Agora Models Aston Martin DB5 Pack 4

Ondertussen is de bouw aangekomen bij aflevering 4 van de 12. Een aflevering die herhaling is van eerder bouwonderdelen, maar waarbij we meer te zien krijgen over de grootte van het voertuig. Omdat er veel herhaling inzit plaatsen we een korte omschrijving van de bouw met daarbij gedetailleerde foto’s van de onderdelen.

Het vierde deel start waar het derde deel mee is geëindigd: het monteren van de linker ophanging. En ook nu blijft het verbazen hoeveel kracht er gebruikt kan worden om de schroeven te monteren.

Pack four starts where the third part ended: fitting the left suspension. And even now it continues to amaze how much force can be used to mount the screws.

Het tweede gedeelte van aflevering 4 is wel nieuw en eentje waar wij persoonlijk wel heel blij van worden: de stuurstang. Was het model van Eaglemoss een directe stang van het stuur op de voorwielen, hier hebben we echt te maken met een stuurstang en overbrenging zoals die in een echte auto ook aanwezig is. En ook hierin zien we de kwaliteit van Agora Models weer naar voren komen. De gehele stuurinrichting is van metaal. En dat betekend dat er ook wel kracht gezet kan worden om de onderdelen aan elkaar te schroeven. En ook hier wordt naast schroeven gebruik gemaakt van penverbindingen.

The second part of pack 4 is new though, and one that does make us personally very happy: the steering rod. While the Eaglemoss model was a direct rod from the steering wheel to the front wheels, here we are really dealing with a steering rod and transmission as is present in a real car. And here again we see the quality of Agora Models come to the fore. The entire steering gear is made of metal. And that means that some force is needed to screw the parts together. And here too, pin connections are used in addition to screws.

Als een na laatste onderdeel is onze favoriet: het in elkaar zetten van een spaakwiel. Ook deze keer is er de keuze: de eenvoudige versie of de standaard versie. De eenvoudige versie hebben we naast ons gelaten: het idee is leuk, de kwaliteit is zeker voldoende, maar het uiterlijk haalt het niet bij de standaard versie. En dus zijn we weer een uur bezig geweest om 4x 24 pinnetjes door een gaatje te doen, inhaken op het wiel en daarna alles in elkaar zetten. Het tweede wiel ging wel makkelijker dan het eerste wiel, omdat je minder tijd kwijt bent om te kijken hoe het precies moet.

The second-to-last part is our favourite: assembling a spoke wheel. Again, there is a choice: the simple version or the standard version. We left the simple version aside: the idea is nice, the quality is certainly adequate, but the look doesn’t match the standard version. And so we spent another hour putting 4×24 pins through a hole, hooking on the wheel and then putting everything together. The second wheel was easier than the first, though, because you spend less time trying to figure out exactly how to do it.

Als laatste onderdeel van deel 4 is het monteren van het achterste gedeelte van het chassis. En ook dit metalen gedeelte past perfect op het reeds bestaande chassis en wordt stevig vastgezet met een viertal schroeven.

The last part of part 4 is to assemble the rear part of the chassis. And this metal part also fits perfectly on the already existing chassis and is securely fastened with about four screws.

En hiermee is deel 4 klaar. Ondertussen heeft Agora Models foto’s op sociale media geplaatst van het definitieve dashboard. Wanneer we deze gaan verwachten is niet bekend. In het volgende deel zal het laatste gedeelte van het chassis gebouwd worden, de achterwielophanging en het 3e wiel!

And this completes part 4. Meanwhile, Agora Models has posted photos on social media of the final dashboard. When we will expect these is not known. In the next part, the final part of the chassis will be built, the rear suspension and the 3rd wheel!