Agora Models Lotus Esprit Submarine Pack 1

Na de beroemde Aston Martin DB5 heeft Agora Models het tweede model in de James Bond-serie gelanceerd. De Lotus Esprit is een iconische auto uit de jaren 1970 en werd beroemd door 007 toen hij in het water veranderde in een duikboot. Wij nemen je mee tijdens de bouw van dit unieke model.

After the famous Aston Martin DB5, Agora Models has launched the second model in the James Bond series. The Lotus Esprit is an iconic car from the 1970s and was made famous by 007 when it turned into a submarine in the water. We take you through the construction of this unique model.

Het was eigenlijk geen grote verrassing dat dit model in de serie verscheen. Eerdere poging van Eaglemoss mislukte. Maar met de opgebouwde ervaring van Agora Models door de jaren heen, mocht het eigenlijk niet misgaan. Dus met veel plezier beginnen we aan de bouw van dit model, wetende dat de kwaliteit goed is. En zoals eigenlijk elk groot bouwmodel beginnen we in het eerste deel met de motorkap en het rechterportier.

It was actually no big surprise that this model appeared in the series. Previous attempts by Eaglemoss failed. But with Agora Models’ accumulated experience over the years, it really couldn’t go wrong. So it is with great pleasure that we start building this model, knowing that the quality is good. And like basically any large construction model, we start in the first part with the bonnet and the right door.

De auto is afgewerkt in Monaco wit. Ongeveer het witste dat er is. De motorkap voelt al lekker stevig en zwaar aan en de kleur is inderdaad geweldig om naar te kijken. Aan de binnenkant komt een mooie grille van gaas, ingeklemd door een stevig, plastic interieur. En met de vier schroeven is het zo stevig als wat. En zoals we van Agora Models weten: de schroeven kunnen wel wat kracht gebruiken, maar ook weer niet te veel.

The car is finished in Monaco white. About the whitest there is. The bonnet already feels nice and solid and heavy, and the colour is indeed great to look at. On the inside comes a nice mesh grille, sandwiched by a sturdy, plastic interior. And with the four screws, it’s solid as hell. And as we know from Agora Models: the screws can use some strength, but not too much either.

Dan is het de beurt aan de voorbumper. De richtingaanwijzerglazen worden gemonteerd, met daarachter de reflector. En het is zo ontworpen dat het maar op één manier kan worden gemonteerd. De glazen zijn veranderd ten opzichte van het prototype. Daar werden alleen nog amberkleurige lampjes getoond, terwijl bestudering van de vele afbeeldingen onthulde dat de binnenste lampjes wit zijn, net zoals de auto’s oorspronkelijk uit de fabriek kwamen. Fijn om te zien dat er aanpassingen zijn gedaan ten opzichte van het prototype op de website. Zodra de glazen zijn gemonteerd, gaat de montage op het onderste deel van de metalen voorkant. Klikken om het op zijn plaats te krijgen en dan schroeven om het echt strak vast te krijgen.

Then it’s the front bumper’s turn. The indicator lenses are fitted, with the reflector behind them. And it is designed so that it can only be mounted one way. The glasses have been changed from the prototype. There, only amber lights were shown, while studying the many images revealed that the inner lights are white, just as the cars originally came from the factory. Nice to see that adjustments have been made from the prototype on the website. Once the glasses are fitted, mounting goes on the lower part of the metal front end. Clicking to get it in place and then screwing to get it really tight.

Vervolg op deel 1 is het begin van het motorblok. En ook hier zijn de vele details goed aanwezig. We hebben wel even op internet moeten zoeken om te zien hoe het motorblok van een Lotus Esprit S1 er in het echt uitziet. Voorlopig zijn we nog niet klaar.

Continuing from part 1 is the start of the engine. And here too, the many details are well present. We did have to do some searching on the internet to see what the engine block of a Lotus Esprit S1 looks like in real life. For now, we’re not done yet.

En zoals bij bijna elke model in deze schaal, bevat het eerste deel een deur. De metalen onderdelen voelen goed en zwaar aan. Agora Models heeft ervoor gekozen om een vergrendelingsmechanisme te gebruiken op dit model. Voor zover we kunnen zien, is dit het eerste model van hen met dit mechanisme. Hoe het verder werkt zullen we later zien. Aan de binnenkant van de deur is veel aandacht besteed aan details. Zo is de kleur bijzonder goed weergegeven en is de binnenkant van de deur voorzien van een mooi patroon.

En wie verder kijkt, ziet het fraaie reliëf en de rode stiksels. En voor de critici: ja, het model is van plastic en het originele model heeft een stoffen interieur. Maar dat is waarschijnlijk moeilijk na te maken op deze schaal. Maar door een mat, zacht plastic te gebruiken, valt het bijna niet op.

And as with almost every model in this scale, the first part includes a door. The metal parts feel good and heavy. Agora Models has chosen to use a locking mechanism on this model. As far as we can tell, this is the first model of theirs with this mechanism. How it works further we will see later. On the inside of the door, a lot of attention has been paid to detail. For instance, the colour is particularly well rendered and the inside of the door features a nice pattern.

And those who look further will notice the beautiful embossing and red stitching. And for the critics: yes, the model is plastic and the original model has a cloth interior. But that is probably hard to recreate at this scale. But by using a matt, soft plastic, it is almost unnoticeable.

En nadat de binnenkant van de deur klaar is, wordt deze stevig vastgezet op de buitendeur en zijn we aan het einde gekomen van deel 1. Deel 2 gaat verder met het interieur en met het motorblok.

And after the inside of the door is done, it is firmly fixed to the outside door and we have come to the end of Part 1. Part 2 continues with the interior and with the engine block.