Cover On His Majesty’s Secret Service bekendgemaakt

Op 6 mei zal de kroning plaatsvinden van Koning Charles III. De kroningsceremonie zal plaatsvinden in Westminster Abbey, Londen, en zal worden geleid door de aartsbisschop van Canterbury. Ter gelegenheid van dit heugelijk feit heeft Ian Fleming Publications bekend gemaakt dat er een nieuw James Bond-verhaal verschijnt. Deze staat in het teken van de kroning. Het verhaal, met als titel On His Majesty’s Secret Service, is geschreven door Charlie Higson. Higson schreef eerder de succesvolle Young Bond-series. Nu is ook de cover van het boek bekend gemaakt:

The coronation of King Charles III will take place on 6 May. The coronation ceremony will take place at Westminster Abbey, London, and will be conducted by the Archbishop of Canterbury. To mark the glorious occasion, Ian Fleming Publications has announced the publication of a new James Bond story. This one centres on the coronation. The story, titled On His Majesty’s Secret Service is written by Charlie Higson. Higson previously wrote the successful Young Bond series. Now the cover of the book has also been announced:

Cover van het boek, bekend gemaakt door Ian Fleming Publications.
De cover van het aankomende James Bond-verhaal On His Majesty’s Secret Service.
The cover of the upcoming James Bond story On His Majesty’s Secret Service.

Het is 4 mei, twee dagen voor de kroning van koning Karel III, en ’s werelds favoriete spion heeft er zijn handen vol aan. Bond wordt op het laatste moment gestuurd om een poging tot verstoring van de kroning door de rijke, excentrieke en zelfbenoemde Athelstan van Wessex te verijdelen, die zelf op een dodelijke missie is om het Verenigd Koninkrijk een lesje te leren.

Kan Bond zijn duistere plannen ontmantelen en zijn particulier ingehuurde team van huurlingen verslaan? Dit gloednieuwe 007-avontuur is geproduceerd om de kroning te vieren. Alle royalty’s van de verkoop van het boek gaan naar het werk van de Britse liefdadigheidsinstelling National Literacy Trust.

It is the 4th of May, two days before the coronation of King Charles III and the world’s favourite spy has his work cut out for him. Bond is sent at the last minute to thwart an attempt to disrupt the Coronation by the wealthy, eccentric and self-styled Athelstan of Wessex, who is on a deadly mission of his own to teach the United Kingdom a lesson.

Can Bond dismantle his shady plans and defeat his privately hired team of mercenaries? This all-new 007 adventure is produced to celebrate the Coronation. All royalties from the sale of the book will go to support the work of the UK charity, the National Literacy Trust.

Auteur Charlie Higson.