Poll English-language edition Bondesque

Bondesque Magazine zag in 2011 het levenslicht als een Nederlandstalige magazine over de wereld van 007. Met de herstart in 2023 willen we kijken of we meer mensen kunnen bereiken door ook een Engelstalige editie uit te geven.

Voor de Engelstalige editie zullen de kosten hoger liggen. Zo zijn afgelopen jaren de verzendkosten flink gestegen en ook zullen de teksten door een vertaalbureau worden nagekeken, om dezelfde kwaliteit te krijgen als de Nederlandse editie.

Om te kijken of er belangstelling is, is het mogelijk om de poll hieronder in te vullen. Daarna zullen we verder onderzoeken of een Engelstalige editie van Bondesque Magazine mogelijk is.

Bondesque Magazine saw the light of day in 2011 as a Dutch-language magazine about the world of 007. With the relaunch in 2023, we want to see if we can reach more people by also publishing an English-language edition.

For the English-language edition, the costs will be higher. In recent years, for instance, shipping costs have risen considerably, and the texts will also be checked by a translator in order to get the same quality as the Dutch edition.

To see if there is interest, it is possible to fill in the poll below. We will then further explore the possibility of an English-language edition of Bondesque Magazine.

Should Bondesque Magazine be published in English?