Taschen Dr. No

Taschen komt met een nieuw boek over James Bond. Eerder verscheen het geprezen boek The James Bond Archives en de Ken Adam Archive. Nu komt er een boek alleen over de eerste James Bond-film Dr. No.

Om het volledige verhaal te vertellen over hoe het allemaal begon, heeft EON Productions haar archieven met foto’s, ontwerpen en productiemateriaal opengesteld voor TASCHEN. Het resultaat is dit opmerkelijke verslag van het maken van Dr. No, Bond’s eerste film: een prachtig boekwerk dat een schat aan woorden en foto’s bevat, waarvan vele nog nooit eerder zijn gezien.

De toegang tot EON’s James Bond archieven was volledig vrij, dus dit boek is het meest uitgebreide verslag van een van de meest iconische films die de wereld ooit heeft gezien. Stap in de pagina’s om het ware verhaal van binnenuit te lezen en een uitstekend inzicht te krijgen in de persoonlijkheden en processen achter de meest succesvolle en langstlopende filmfranchise in de filmgeschiedenis.

Je kunt het maken van de film op de voet volgen aan de hand van een verslag van dag tot dag over wat er plaatsvond, welke scènes werden opgenomen en wie de beslissingen nam die het verhaal en de personages vorm gaven tijdens het filmen. Tussen de 1.007 beelden zie je veel zeldzame en niet eerder gepubliceerde stills en on-set opnamen van fotografen als Bert Cann, Bunny Yaeger en Bradley Smith, evenals memo’s, documenten, posters en productieontwerpen.

En de verhalen achter de schermen schetsen ook hun eigen beeld, verteld door de mensen die erbij waren. Van producenten Albert R. Broccoli en Harry Saltzman tot regisseur Terence Young en productieontwerper Ken Adam, evenals de cast, de crew, schrijvers en stuntmannen, deze persoonlijke verhalen nodigen lezers uit om terug te gaan in de tijd en naar de filmset zelf.

Het boek is wederom samengesteld door Paul Duncan en verschijnt in twee verschillende versies: de Art Edition (nummer 1-500) en de Collector’s Edition (501-1962).

=> James Bond. Dr. No Art Edition 1 (nummer 1-250)
=> James Bond. Dr. No Art Edition 2 (nummer 250-500)
=> James Bond. Dr. No Collector’s Edition (nummer 501-1962)

Taschen is coming out with a new book on James Bond. Previously, it published the acclaimed book The James Bond Archives and the Ken Adam Archive. Now comes a book solely about the first James Bond film Dr No.

To tell the full story of how it all began, EON Productions has opened up its archives of photographs, drafts and production material to TASCHEN. The result is this remarkable account of the making of Dr No, Bond’s first film: a stunning tome containing a wealth of words and photographs, many of which have never been seen before.

Access to EON’s James Bond archives was completely free, so this book is the most comprehensive account of one of the most iconic films the world has ever seen. Step into its pages to read the true story from the inside and get an excellent insight into the personalities and processes behind the most successful and longest-running film franchise in cinema history.

You can follow the making of the film closely with a day-by-day account of what took place, which scenes were shot and who made the decisions that shaped the story and characters during filming. Among the 1.007 images, you will see many rare and previously unpublished stills and on-set shots by photographers such as Bert Cann, Bunny Yaeger and Bradley Smith, as well as memos, documents, posters and production designs.

And the behind-the-scenes stories also paint their own picture, told by the people who were there. From producers Albert R. Broccoli and Harry Saltzman to director Terence Young and production designer Ken Adam, as well as the cast, crew, writers and stuntmen, these personal stories invite readers to go back in time and to the film set itself.

Once again compiled by Paul Duncan, the book appears in two different versions: the Art Edition (numbers 1-500) and the Collector’s Edition (501-1962).

=> James Bond. Dr. No Art Edition 1 (nummer 1-250)
=> James Bond. Dr. No Art Edition 2 (nummer 250-500)
=> James Bond. Dr. No Collector’s Edition (nummer 501-1962)