MI6 Confidential nummer 72 verschenen

Er is een nieuwe editie van het Engelstalige tijdschrift MI6 Confidential verschenen. Het magazine is verkrijgbaar via de website van MI6 Confidential.

Ian Fleming schreef honderdduizenden woorden over 007, maar heel weinig over de man zelf, James Bond. Lezers leerden het personage begrijpen door zijn daden. Dit wordt duidelijk in de nogal vluchtige weergaven van het leven van Bond buiten zijn totale plicht voor Koningin en Vaderland. Bond-scenaristen daarentegen verspilden geen tijd en gebruikten slechts een paar woorden om ons alles te vertellen wat we moeten weten over de film 007. In dit nummer verkennen we zowel de zeldzame glimp van Bond’s privéleven als de efficiëntie van de scenarioschrijver door de screenplays voor zowel Dr. No als Casino Royale te analyseren.

In dit nummer:

 • Capturing the Enchantment: een reis van een fotograaf met de cast van Dr. No;
 • Creative Licence: een recensie over hoe de scenarioschrijvers het karakter van Bond definieerden;
 • Black Gold: Ian Fleming’s verloren werk State of Excitement;
 • At Home with the Bonds: een kijkje in het huiselijke leven van 007 in boeken en in de film;
 • Gun’s Golden Anniversary: over de release van The Man With The Golden Gun;
 • One Golden Shot: marketing rondom de negende Bond-avontuur.

A new edition of the English-language magazine MI6 Confidential has been published. The magazine is available from the MI6 Confidential website.

Ian Fleming wrote hundreds of thousands of words about 007, but very few about the man himself, James Bond. Readers came to understand the character through his actions. This is evident in the rather cursory depictions of Bond’s life beyond his total duty to Queen and Fatherland. Bond screenwriters, on the other hand, wasted no time and used only a few words to tell us everything we need to know about the film 007. In this issue, we explore both the rare glimpses of Bond’s private life and the screenwriter’s efficiency by analysing the screenplays for both Dr No and Casino Royale.

In this issue:

 • Capturing the Enchantment: a photographer’s journey with the cast of Dr No;
 • Creative Licence: a review of how the screenwriters defined the character of Bond;
 • Black Gold: Ian Fleming’s lost work State of Excitement;
 • At Home with the Bonds: a look at 007’s domestic life in books and in the film;
 • Gun’s Golden Anniversary: about the release of The Man With The Golden Gun;
 • One Golden Shot: marketing surrounding the ninth Bond adventure.

=> www.mi6confidential.com