Ingelijste vinyl achtergrond

Op de officiële website van de 007 Store is het nu mogelijk om een stukje achtergronddecor te bemachtigen. Het stuk in kwestie komt uit Die Another Day en Skyfall.

Gespecialiseerde vinylachtergronden worden vaak gebruikt op filmsets om diepte en perspectief toe te voegen aan de achtergrond van een scène. De 007 Store heeft twee varianten: de achtergrond die wordt gebruikt in de grootschalige interieurscènes van het ijspaleis van Gustav Graves en het wolkenkrabberachtige stadslandschap wanneer Bond de moordenaar Patrice opspoort in Shanghai.

Het ingelijste stuk bestaat uit vier elementen: een behind-the-scenes still bovenaan, daaronder een foto van de volledige vlakke achtergrond, daaronder een vierkant stuk van 10 cm van de authentieke productieachtergrond en onderaan een certificaat van echtheid van Bond Archive. Van beide worden in totaal 500 stuks uitgegeven.

=> James Bond Die Another Day Backdrop Art (007 Store)
=> James Bond Skyfall Backdrop Art (007 Store)

On the official 007 Store website, it is now possible to get your hands on a piece of background scenery. The piece in question is from Die Another Day and Skyfall.

Specialised vinyl backgrounds are often used on film sets to add depth and perspective to the background of a scene. The 007 Store has two variations: the background used in the large-scale interior scenes of Gustav Graves’ ice palace and the skyscraper-like cityscape when Bond tracks down the killer Patrice in Shanghai.

The framed piece consists of four elements: a behind-the-scenes still at the top, below it a photograph of the entire flat background, below it a 10-cm square piece of the authentic production background and at the bottom a certificate of authenticity from Bond Archive. A total of 500 pieces of both will be issued.

=> James Bond Die Another Day Backdrop Art (007 Store)
=> James Bond Skyfall Backdrop Art (007 Store)