Omslag en releasedatum A Spy Like Me bekendgemaakt

Ian Fleming Publications heeft de Engelse omslag en de releasedatum van A Spy Like Me bekend gemaakt. Het tweede boek in de Double O-serie verschijnt op 25 april 2024.

James Bond leeft.
Tenminste, dat was hij toen hij een aanwijzing achterliet op het terrein waar het verraderlijke militaire privébedrijf Rattenfänger hem gevangen hield. MI6 kan geen levens meer sparen om een vermiste agent op te sporen – geen uitzonderingen, zelfs niet voor Bond. Maar Johanna Harwood (003) heeft haar eigen agenda. Opzij geschoven door haar superieuren terwijl ze rouwt om het verlies van een geliefde, gaat Harwood op een onbestrafte missie: het vinden van 007. Ondertussen heeft MI6 een ander probleem.

Er is een bom ontploft in Londen.
Double O-agenten op het spoor van de verantwoordelijke terroristen hebben snel gehandeld om massavernietiging te voorkomen en levens te redden. Maar MI6 faalde om de vijanden van het land te neutraliseren voordat ze konden toeslaan en een van hen raakte ernstig gewond bij de ontploffing.

Ze zullen niet weer falen.
Joseph Dryden (004) en Conrad Harthrop-Vane (000) krijgen de opdracht om de financieringsbron van de terroristen te achterhalen. Ze volgen aanwijzingen van veilinghuis Sotheby’s tot Kreta en Venetië en ontdekken een witwaspraktijken waarbij diamanten, antiquiteiten van de zwarte markt en mensenhandel betrokken zijn. Zodra er een grote verkoop heeft plaatsgevonden, begint het aftellen tot de volgende terreuraanslag. Terwijl de Double O’s het kronkelige spoor volgen, komen ze onverwacht dichter bij Bond.

=> Ian Fleming Publications

Ian Fleming Publications has announced the English cover and release date of A Spy Like Me. The second book in the Double O series will be released on 25 April 2024.

James Bond is alive.
At least he was when he left a clue at the premises where the treacherous private military company Rattenfänger was holding him captive. MI6 can no longer spare lives to track down a missing agent – no exceptions, not even for Bond. But Johanna Harwood (003) has her own agenda. Cast aside by her superiors while mourning the loss of a loved one, Harwood goes on an unsanctioned mission: to find 007. Meanwhile, MI6 has another problem.

A bomb has exploded in London.
Double O agents on the trail of the terrorists responsible acted quickly to prevent mass destruction and save lives. But MI6 failed to neutralise the country’s enemies before they could strike and one of them was seriously injured in the blast.

They will not fail again.
Joseph Dryden (004) and Conrad Harthrop-Vane (000) are tasked with finding out the terrorists’ source of funding. Following leads from auction house Sotheby’s to Crete and Venice, they uncover a money-laundering scheme involving diamonds, black-market antiques and human trafficking. Once a big sale has taken place, the countdown to the next terror attack begins. As the Double O’s follow the winding trail, they unexpectedly get closer to Bond.

=> Ian Fleming Publications