Pre-order Bond In France

De voorverkoop van een nieuw boek in de serie On The Tracks Of 007 is gestart. Auteur Simon Firth neemt je mee naar de locaties van James Bond in Frankrijk in het boek Bond In France.

In 1953 werd James Bond in Frankrijk aan de wereld voorgesteld. Het eerste boek van Ian Fleming, Casino Royale, zag James Bond in een fictieve noordelijke kustplaats genaamd Royale-les-Eaux. Fleming zou ervoor zorgen dat zijn held in latere boeken naar Frankrijk zou terugkeren, net als de vervolgauteurs John Gardner, Raymond Benson, Anthony Horowitz en Kim Sherwood. Producenten Albert R. Broccoli en Harry Saltzman beseften al snel dat hun filmische James Bond ook het prachtige land in de films moest bezoeken en ook bezocht Sean Connery’s laatste Bondfilm, Never Say Never Again, de azuurblauwe kust van de Franse Rivièra.

Of het nu de romantiek van Parijs is, de prachtig mooie kastelen de bovenzinnelijke glamour van de Côte d’Azur: de films en boeken vangen de pracht van dit prachtige land. Geïllustreerd met beelden uit zowel de archieven van On The Tracks of 007 als geïnterviewden van de filmproducties, is Bond in France het definitieve werk dat James Bond in film en boek in kaart brengt terwijl zijn avonturen je meenemen door de schoonheid en romantiek van dit verbluffende land.

Het boek, in hardback en 405 pagina’s, heeft een voorwoord van Geoffey en Christian Moore. De cover is getekend door Jeff Marshall en er is een gelimiteerde, gesigneerde editie beschikbaar voor liefhebbers. Deze is voorzien van een handtekening van actrice Barbara Carrera.

=> Bond In France (On The Tracks Of 007)

Pre-sales of a new book in the On The Tracks Of 007 series have started. Author Simon Firth takes you to James Bond’s locations in France in the book Bond In France.

In 1953, James Bond was introduced to the world in France. Ian Fleming’s first book, Casino Royale, saw James Bond in a fictional northern coastal town called Royale-les-Eaux. Fleming would ensure that his hero would return to France in later books, as would sequels John Gardner, Raymond Benson, Anthony Horowitz and Kim Sherwood. Producers Albert R. Broccoli and Harry Saltzman soon realised that their cinematic James Bond should also visit the beautiful country in the films, and Sean Connery’s last Bond film, Never Say Never Again, also visited the azure coast of the French Riviera.

Whether it is the romance of Paris, the exquisitely beautiful châteaux, the transcendent glamour of the Côte d’Azur, the films and books capture the splendour of this beautiful country. Illustrated with images from both the archives of On The Tracks of 007 and interviewees from the film productions, Bond in France is the definitive work charting James Bond in film and book as his adventures take you through the beauty and romance of this stunning country.

The book, in hardback and 405 pages, has a foreword by Geoffey and Christian Moore. The cover is signed by Jeff Marshall and a limited, signed edition is available for fans. This one features an autograph by actress Barbara Carrera.

=> Bond In France (On The Tracks Of 007)