007 Diaries: Fine Press Edition

The History Press komt met een bijzondere editie van het boek The 007 Diaries. In een gelimiteerde oplage van 350 exemplaren verschijnt de Fine Press Edition.

Deze uitgave bevat een nieuw voorwoord, geschreven door actrice Madeline Smith uit Live And Let Die. Daarnaast heeft deze uitgave een bijzondere gesigneerde ansichtkaart van Smit, een reproductie van twee tarotkaarten uit de film en een kunstwerk gemaakt door Fergus Hall. Alle exemplaren zijn met de hand genummerd en worden in een leren slipcase ontworpen door Mark Levy geleverd.

The History Press is coming out with a special edition of the book The 007 Diaries. The Fine Press Edition will be released in a limited edition of 350 copies.

This edition includes a new foreword written by actress Madeline Smith from Live And Let Die. In addition, this edition has a special signed postcard by Smith, a reproduction of two tarot cards from the film and an artwork created by Fergus Hall. All copies are hand-numbered and come in a leather slipcase designed by Mark Levy.

Het boek The 007 Diaries werd oorspronkelijk gepubliceerd in 1973 door Pan. De producenten hadden een deal gemaakt waarbij Roger Moore een dagboek bijhield tijdens de opnames van zijn eerste James Bond-film: Live And Let Die. Moore schreef alles op. Van wat hij beleefde vanaf het moment dat hij gekozen werd als de nieuwe 007 tot zijn laatste opnames in New York.

Terwijl hij de bezienswaardigheden van Jamaica bekijkt voordat hij terugkeert naar de Pinewood Studios, is Moore’s gevatte humor altijd aanwezig. Met verhalen van elke locatie, zijn ontmoetingen met zijn medespelers en belangrijke crewleden, biedt Moore de lezer een ongewoon openhartige, amusante en enorm inzichtelijke blik achter de schermen van ’s werelds meest succesvolle filmfranchise.

The book The 007 Diaries was originally published in 1973 by Pan. The producers had made a deal whereby Roger Moore kept a diary during the filming of his first James Bond film, Live And Let Die. Moore wrote down everything he experienced from the moment he was chosen as the new 007 to his final filming in New York.

As he takes in the sights of Jamaica before returning to Pinewood Studios, Moore’s witty humour is ever-present. With stories from every location, including his meetings with his co-stars and key crew members, Moore offers readers an unusually candid, amusing and hugely insightful look behind the scenes of the world’s most successful film franchise.

FAMOUS by Terry O’Neill Roger Moore

Het unieke van deze prachtige boekproductie is erop gericht de stijl en tijd van de originele uitgave uit de jaren 1970 te reproduceren. Dit boek is gedrukt in boekdruk met metalen letters die zijn gezet en gegoten in ‘Monotype’ ruwijzer: een systeem dat zo’n honderd jaar oud is. Rooksmoor Press is mogelijk de laatste in zijn soort die deze historische methode van boekproductie omarmt. Katie Beard en meester-ambachtsman Stanley Lane hebben samengewerkt met dit bedreigde ambacht een gedenkwaardige gelimiteerde editie te produceren.

De tekst is gezet in ‘Monotype’ Baskerville met Caslon display en gedrukt op 120gsm Heritage Bookwhite mould-made papier. Het is gebonden in Colorado Jordan cloth, met tweekleurige folies en slipcase, door de ambachtelijke binderij Blissetts uit Londen.

The uniqueness of this beautiful book production aims to reproduce the style and time of the original 1970s edition. This book is printed in letterpress with metal letters set and cast in ‘Monotype’ pig iron, a system that is some 100 years old. Rooksmoor Press may be the last of its kind to embrace this historic method of book production. Katie Beard and master craftsman Stanley Lane have collaborated on this endangered craft to produce a memorable and collectible limited edition of Roger Moore’s humorous and witty account.

The text is set in ‘Monotype’ Baskerville with Caslon display and printed on 120gsm Heritage Bookwhite mould-made paper. It is bound in Colorado Jordan cloth, with two-tone foils and slipcase, by London-based craft binder Blissetts.

Er verschijnen drie verschillende edities van deze Fine Press Edition en zijn te bestellen op de website van The History Press:

  • 1 x leather-bound, 007-numbered, Roger Moore signed Live and Let Die production still  •  £750
  • 10 x Roger Moore signed bookplates edition  •  £450
  • 339 x standard edition  •  £350

De vorige editie van de James Bond Diaries verscheen op 1 juni 2018 bij The History Press en is nog steeds verkrijgbaar.

Three different editions of this Fine Press Edition will appear and can be ordered from The History Press website:

  • 1 x leather-bound, 007-numbered, with Roger Moore signed Live and Let Die production still  •  £750
  • 10 x Roger Moore signed bookplates edition  •  £450
  • 339 x standard edition  •  £350

The previous edition of the James Bond Diaries was published by The History Press on 1 June 2018 and is still available.

007 Diaries